Archive for Kft alapítása

A kft üzletrész örökölhető is

cégalapítás feltételei

cégalapítás feltételei

A tag halálával vagy megszűnésével a kft üzletrésze átszáll a jogutódra. A társasági szerződés az átszállást kizárhatja, ebben az esetben azonban rendelkeznie kell az üzletrésznek a tagok vagy a társaság által történő megváltásáról. A kft-nek a tagoktól elkülönülő belső szervezete van – amely a taggyűlés és az ügyvezető. Ez minden kft-nél így van. A taggyűlésnek vannak formai szabályai, írásbeli meghívóval kell összehívni, a törvényben vagy a társasági szerződésben előírt határozatképességi szabályokat be kell tartani, az ülésen jelenléti ívet kell vezetni, jegyzőkönyvet kell felvenni, azt alá kell írni, hitelesíteni kell, a meghozott határozatokat be kell vezetni a határozatok könyvébe. A kisebbségben maradt tagok bíróság előtt kérhetik a számukra sérelmes taggyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát. Ezért ezen a formai szabályok jelentősége felerősödik az érdekellentétekkel terhelt társaságokban – indokolt is lehet az egyes taggyűlési döntések előtt – mindkét oldalról ügyvédi tanácsot kérni. Egy kft alapítása előtt kérjen segítséget a topcegalapitas.eu weboldalon!

Készítette : Netkreatív